Tuyển đại lý gạo toàn quốc

Sơ lược về công ty CP Đại Thành
Công ty Cổ phần Đại Thành là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hạt giống Nông nghiệp, thực phẩm, phần mềm và công nghệ thông tin. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ,  đến năm 2017, Công ty Cổ phần Đại Thành  trở thành doanh nghiệp hàng đầu kinh doanh trong lĩnh …Xem thêm