Máy bay P – Globalcheck phương pháp tạo lớp phủ thực vật tự nhiên trong canh tác sản xuất nông nghiệp.

Việc canh tác theo hướng tự nhiên thông qua áp dụng công nghệ máy bay P – Globalcheck hỗ trợ phun thuốc trừ cỏ hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp đang được nhiều người nông dân quan tâm tin tưởng. Đặc biệt là biện pháp ứng dụng máy bay không người lái kết hợp với lớp phủ thực vật …Xem thêm