Hệ thống trung tâm bảo hành, sửa chữa và dịch vụ phun thuốc máy bay P-GLOBALCHECK chất lượng

Hệ thống trung tâm bảo hành, sửa chữa và dịch vụ phun thuốc máy bay P-GLOBALCHECK chất lượng
Mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ cho người sử dụng. Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cho người tiêu dùng, chúng tôi đã thành lập hệ thống trung tâm bảo hành, sửa …Xem thêm

“Trẻ hóa” nông nghiệp cùng công nghệ 4.0

“Trẻ hóa” nông nghiệp cùng công nghệ 4.0
Nhận thức được tầm quan trọng mà nền tảng công nghệ 4.0 mang lại; nông dân Việt Nam đã chủ động trong quá trình “trẻ hóa” nông nghiệp. Nhiều nơi đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ tiên tiến trên mọi mặt vào công tác quản lý canh tác và sản …Xem thêm

Có nên phun thuốc trừ sâu cho rau sạch hay không?

Có nên phun thuốc trừ sâu cho rau sạch hay không?
Hiện nay, khái niệm rau sạch được mọi người nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Rau như thế nào mới được gọi là rau sạch; và có được phép phun thuốc trừ sâu cho rau sạch hay không?

Bạn đã hiểu đúng về rau sạch?
Nhiều người hay …Xem thêm