Công ty cổ phần Đại Thành tham dự Hội thảo quốc tế – Franconomics III 2021

Franconomics là Hội thảo quốc tế thường niên do Viện Quốc tế Pháp ngữ khởi xướng, được Đại học Quốc gia Hà Nội bảo trợ. Franconomics-2021 với chủ đề Những thách thức của chuyển đổi số với việc tiếp cận công bằng các dịch vụ thiết yếu trong thời đại Covid-19. Và tiếp nối Franconomics-2021 bằng Hội thảo quốc tế Nông nghiệp thông …Xem thêm

Đào tạo phi công nông nghiệp và kỹ thuật vận hành máy bay nông nghiệp

Phi công nông nghiệp là gì? Tại sao cần phải đào tạo phi công nông nghiệp?

 

Mục lục
1 – Phi công nông nghiệp là gì?
2 – Chương trình Đào tạo Phi công nông nghiệp của công ty cổ phần Đại Thành
   2.1 – Nội dung Chương trình đào tạo
2.2 – Khóa Đào tạo Phi công nông nghiệp được tổ chức ở …Xem thêm