Kỹ thuật trồng lúa ” 3 tăng, 3 giảm”, “1 phải, 5 giảm” trong vụ hè thu 2022

Ngày nay, kỹ thuật trồng lúa được đổi mới để phù hợp hơn với tình hình canh tác từng vùng miền. “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” là hai kỹ thuật trồng lúa được phổ biến cho bà con nông dân để vận dụng canh tác lúa bền vững. “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” còn …Xem thêm

Trung tâm Dịch vụ bảo hành máy bay nông nghiệp Tháp Mười, Đồng Tháp

Ngày 20/05/2022, Công ty cổ phần Đại Thành nối tiếp khai trương Trung tâm Dịch vụ bảo hành máy bay nông nghiệp Tháp Mười, Đồng Tháp. Chương trình khai trương nhận được sự tham gia nhiệt tình của các đại diện chính quyền địa phương; đại diện Hợp tác xã; các đại lý phân bón và thuốc BVTV; cùng sự …Xem thêm