[Báo Dân Việt] Máy bay không người lái chỉ cần vài phút sạ xong ruộng lúa, nông dân kéo đến xem

[Báo Dân Việt] Máy bay không người lái chỉ cần vài phút sạ xong ruộng lúa, nông dân kéo đến xem

Write a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.