Công ty CP Đại Thành mang đến 2 chiếc máy bay nông nghiệp để phun thuốc và rải phân bón

Công ty CP Đại Thành mang đến 2 chiếc máy bay nông nghiệp để phun thuốc và rải phân bón