Sau khi đơn hàng đã được xác nhận, bộ phận bán hàng sẽ thống nhất với khách hàng về thời gian, địa điểm giao nhận hàng và phương tiện vận chuyển.
– Chi phí vận chuyển: Công ty sẽ chủ động phương tiện vận chuyển và chịu phí vận chuyển hàng từ kho của Công ty đến địa điểm giao hàng đã thống nhất với khách hàng. Trong trường hợp khách hàng nhận hàng tại kho của Công ty và tự túc phương tiện vận chuyển thì Công ty sẽ xem xét hỗ trợ ( theo thoả thuận ) phí vận chuyển hàng hoá.
– Chi phí bốc vác: Mỗi bên chịu một đầu chi phí bốc dỡ.
– Thời gian giao hàng: Công ty sẽ giao hàng ngay sau khi đơn hàng được xác nhận. Trong trường hợp không giao hàng được ngay thì hai bên sẽ thoả thuận, thống nhất về thời gian giao hàng.