Hiển thị một kết quả duy nhất

Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit NP 10-55

Phân bón hữu cơ sinh học NP 10-55 1

THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC DTOGNFit NP 10-55

Đạm tổng số (Nts) 10% Bo (B) 1.000ppm
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 55% Đồng (Cu) 250ppm
Axit fulvic (C) 1% Độ ẩm 5%
Kẽm (Zn) 100ppm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. PHUN BẰNG MÁY TRÊN MẶT ĐẤT:

1. Cây ngắn ngày: hòa tan 500g-1kg với 500 lít nước tưới, phun cho 1000 m2/lần, tưới vào gốc cây, thời gian từ 10-15 ngày/ 1 lần. 2. Cây công nghiệp và cây ăn trái : hòa tan 1kg-2kg với 800 lít nước. Tưới cho 1000m2, tưới xung quanh tán cây, gốc cây, từ 10-15 ngày/ 1 lần. - Nên hòa tan sử dụng sản phẩm, cho rễ cây hấp thụ và không lãng phí. - Cách sử dụng: bón rễ, hòa tan tưới gốc.

II. PHUN BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI:

Giữ nguyên lượng phân bón theo nhà sản xuất khuyến cáo như ở trên và lượng nước cho từng loại cây trồng như sau: - Cây lương thực và hoa màu: 15-20 lít/ha - Cây ăn trái: 40-60 lít/ha - Cây công nghiệp: 60-80 lít/ha

Đại Thành – Phân bón hữu cơ DTOGNFit

Công ty cổ phần Đại Thành là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Phân bón hữu cơ DTOGNFit mang lại hiệu quả vượt trội, thành phần giàu dưỡng chất có lợi cho cây trồng và đất canh tác. Đồng thời, phân bón DTOGNFit có thể ứng dụng kết hợp máy bay nông nghiệp trong quá trình chăm sóc cây trồng. Với những sản phẩm chất lượng, ưu việt được nhà nông tin dùng như máy bay nông nghiệp P-Globalcheck, Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit, Giống lúa lai năng suất cao,... Đại Thành đã cung cấp công nghệ vào sản xuất cho nhiều tổ chức, cá nhân uy tín tại Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu có thể để lại thông tin liên hệ dưới phần ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn. Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn Hotline: 0981 85 85 99 Email: daithanh.jsc2020@gmail.comcskh@daithanhtech.com

Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit PK 10-40

Phân bón hữu cơ sinh học PK 10-40 1

THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH DTOGNFit HỌC PK 10-40

Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10% Bo (B) 500ppm
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 40% Sắt (Fe) 100ppm
Axit fulvic (C) 1% Độ ẩm 5%
Kẽm (Zn) 200ppm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. PHUN BẰNG MÁY TRÊN MẶT ĐẤT:

1. Cây ngắn ngày: Hòa tan 500g-1kg với 500 lít nước tưới cho 1000m2/lần, tưới vào gốc cây, thời gian từ 10-15 ngày /1 lần. 2. Cây công nghiệp và cây ăn trái: Hòa tan 1kg-2kg với 800 lít nước. Tưới cho 1000m2, tưới xung quanh tán cây, gốc cây, từ 10-15 ngày/1 lần. - Chú ý: Tưới khi trời giâm mát, hạn chế khi trời nắng nóng. - Khuyến cáo: Sử dụng đúng quy trình sản phẩm, một số cây phát triển chậm, có thể dùng thêm phân bón lá (hoặc tăng sản lượng sản phẩm). - Nên hòa tan sử dụng sản phẩm, cho cây thấm đều và không lãng phí. - Cách sử dụng: Bón rễ, hòa tan tưới gốc.

II. PHUN BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI:

Giữ nguyên lượng phân bón theo nhà sản xuất khuyến cáo như ở trên và lượng nước cho từng loại cây trồng như sau: - Cây lương thực và hoa màu: 15-20 lít/ha - Cây ăn trái: 40-60 lít/ha - Cây công nghiệp: 60-80 lít/ha

Đại Thành – Phân bón hữu cơ DTOGNFit

Công ty cổ phần Đại Thành là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Phân bón hữu cơ DTOGNFit mang lại hiệu quả vượt trội, thành phần giàu dưỡng chất có lợi cho cây trồng và đất canh tác. Đồng thời, phân bón DTOGNFit có thể ứng dụng kết hợp máy bay nông nghiệp trong quá trình chăm sóc cây trồng. Với những sản phẩm chất lượng, ưu việt được nhà nông tin dùng như máy bay nông nghiệp P-Globalcheck, Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit, Giống lúa lai năng suất cao,... Đại Thành đã cung cấp công nghệ vào sản xuất cho nhiều tổ chức, cá nhân uy tín tại Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu có thể để lại thông tin liên hệ dưới phần ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn. Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn Hotline: 0981 85 85 99 Email: daithanh.jsc2020@gmail.comcskh@daithanhtech.com

Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit NPK 17-7-17 NO2

Phân bón hữu cơ sinh học NPK 17-7-17 NO2 1

THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC DTOGNFit NPK 17-7-17 NO2

Đạm tổng số (Nts) 17% Kali hữu hiệu (K2Ohh) 17%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 7% Độ ẩm 4%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. PHUN BẰNG MÁY TRÊN MẶT ĐẤT:

- Cây ngắn ngày: Hòa tan 1-2kg pha vào khoảng 300-500 lít nước tưới cho 1000m2, thời gian từ 7-10 ngày/1 lần. - Cây công nghiệp và cây ăn trái: Hòa tan 2-5kg pha vào khoảng 500 lít nước tưới cho 1000m2 thời gian từ 7-10 ngày/1 lần, có thể bón trực tiếp từ 100-120g/1 gốc, trung bình 100-120kg/1 ha (thâm canh 150kg/ha). - Cách sử dụng: Bón rễ, hòa tan tưới gốc.

II. PHUN BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI:

Giữ nguyên lượng phân bón theo nhà sản xuất khuyến cáo như ở trên và lượng nước cho từng loại cây trồng như sau: - Cây lương thực và hoa màu: 15-20 lít/ha - Cây ăn trái: 40-60 lít/ha - Cây công nghiệp: 60-80 lít/ha

Đại Thành – Phân bón hữu cơ DTOGNFit

Công ty cổ phần Đại Thành là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Phân bón hữu cơ DTOGNFit mang lại hiệu quả vượt trội, thành phần giàu dưỡng chất có lợi cho cây trồng và đất canh tác. Đồng thời, phân bón DTOGNFit có thể ứng dụng kết hợp máy bay nông nghiệp trong quá trình chăm sóc cây trồng. Với những sản phẩm chất lượng, ưu việt được nhà nông tin dùng như máy bay nông nghiệp P-Globalcheck, Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit, Giống lúa lai năng suất cao,... Đại Thành đã cung cấp công nghệ vào sản xuất cho nhiều tổ chức, cá nhân uy tín tại Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu có thể để lại thông tin liên hệ dưới phần ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn. Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn Hotline: 0981 85 85 99 Email: daithanh.jsc2020@gmail.comcskh@daithanhtech.com

Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit NPK 30-9-9 NO1

Phân bón hữu cơ sinh học NPK 30-9-9 NO1 1

THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC DTOGNFit NPK 30-9-9 NO1

Đạm tổng số (Nts) 30% Silic hữu hiệu (SiO2hh) 1%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 9% Độ ẩm 4%
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 9%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. PHUN BẰNG MÁY TRÊN MẶT ĐẤT:

- Cây ngắn ngày: Hòa tan 1-2kg pha vào khoảng 300-500 lít nước tưới cho 1000m2, thời gian từ 7-10 ngày/1 lần. - Cây công nghiệp và cây ăn trái: Hòa tan 2-5kg pha vào khoảng 500 lít nước tưới cho 1000m2 thời gian từ 7-10 ngày/1 lần, có thể bón trực tiếp từ 100-120g/1 gốc, trung bình 100-120kg/1 ha (thâm canh 150kg/ha). - Cách sử dụng: Bón rễ, hòa tan tưới gốc.

II. PHUN BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI:

Giữ nguyên lượng phân bón theo nhà sản xuất khuyến cáo như ở trên và lượng nước cho từng loại cây trồng như sau: - Cây lương thực và hoa màu: 15-20 lít/ha - Cây ăn trái: 40-60 lít/ha - Cây công nghiệp: 60-80 lít/ha

Đại Thành – Phân bón hữu cơ DTOGNFit

Công ty cổ phần Đại Thành là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Phân bón hữu cơ DTOGNFit mang lại hiệu quả vượt trội, thành phần giàu dưỡng chất có lợi cho cây trồng và đất canh tác. Đồng thời, phân bón DTOGNFit có thể ứng dụng kết hợp máy bay nông nghiệp trong quá trình chăm sóc cây trồng. Với những sản phẩm chất lượng, ưu việt được nhà nông tin dùng như máy bay nông nghiệp P-Globalcheck, Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit, Giống lúa lai năng suất cao,... Đại Thành đã cung cấp công nghệ vào sản xuất cho nhiều tổ chức, cá nhân uy tín tại Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu có thể để lại thông tin liên hệ dưới phần ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn. Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn Hotline: 0981 85 85 99 Email: daithanh.jsc2020@gmail.comcskh@daithanhtech.com

Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit NPK 10-10-27 NO3

Phân bón hữu cơ sinh học NPK 10-10-27 NO3 1

THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC DTOGNFit NPK 10-10-27 NO3

Đạm tổng số (Nts) 10% Lưu huỳnh (S) 5%
Lân hữu hiệu (P2O5hh) 10% Sắt (Fe) 100ppm
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 27% Độ ẩm 4%
Silic hữu hiệu (SiO2hh) 1%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. PHUN BẰNG MÁY TRÊN MẶT ĐẤT:

- Cây ngắn ngày: Hòa tan 1-2kg pha vào khoảng 300-500 lít nước tưới cho 1000m2, thời gian từ 7-10 ngày/1 lần. - Cây công nghiệp và cây ăn trái: Hòa tan 2-5kg pha vào khoảng 500 lít nước tưới cho 1000m2 thời gian từ 7-10 ngày/1 lần, có thể bón trực tiếp từ 100-120g/1 gốc, trung bình 100-120kg/1 ha (thâm canh 150kg/ha). - Cách sử dụng: Bón rễ, hòa tan tưới gốc.

II. PHUN BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI:

Giữ nguyên lượng phân bón theo nhà sản xuất khuyến cáo như ở trên và lượng nước cho từng loại cây trồng như sau: - Cây lương thực và hoa màu: 15-20 lít/ha - Cây ăn trái: 40-60 lít/ha - Cây công nghiệp: 60-80 lít/ha

Đại Thành – Phân bón hữu cơ DTOGNFit

Công ty cổ phần Đại Thành là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Phân bón hữu cơ DTOGNFit mang lại hiệu quả vượt trội, thành phần giàu dưỡng chất có lợi cho cây trồng và đất canh tác. Đồng thời, phân bón DTOGNFit có thể ứng dụng kết hợp máy bay nông nghiệp trong quá trình chăm sóc cây trồng. Với những sản phẩm chất lượng, ưu việt được nhà nông tin dùng như máy bay nông nghiệp P-Globalcheck, Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit, Giống lúa lai năng suất cao,... Đại Thành đã cung cấp công nghệ vào sản xuất cho nhiều tổ chức, cá nhân uy tín tại Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu có thể để lại thông tin liên hệ dưới phần ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn. Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn Hotline: 0981 85 85 99 Email: daithanh.jsc2020@gmail.comcskh@daithanhtech.com

Phân bón vi lượng DTOGNFit

Phân bón vi lượng Long Bình 1

THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG PHÂN BÓN VI LƯỢNG DTOGNFit

Bo (B) 2.000ppm Magie (Mg) 1,50%
Canxi (Ca) 3% Chất hữu cơ 4,90%
Lưu huỳnh (S) 5% Độ ẩm 11%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. Phun bằng máy trên mặt đất:

- Cây lương thực: Bón từ 100 - 300kg/ha, tùy thuộc vào mật của cây để tăng (giảm) liều lượng. - Cây rau màu: Bón từ 250 - 400kg/ha,... - Cây ăn trái: Bón từ 500 - 600kg/ha,... - Cây công nghiệp: Bón từ 800 - 1000kg/ha,... (Có thể dùng chung với các phân bón khác để chăm bón).

II. Phun bằng máy bay không người lái:

Giữ nguyên lượng phân bón theo nhà sản xuất khuyến cáo như ở trên và lượng nước cho từng loại cây trồng như sau: - Cây lương thực và hoa màu: 15-20 lít/ha - Cây ăn trái: 40-60 lít/ha - Cây công nghiệp: 60-80 lít/ha

Đại Thành - Phân bón hữu cơ DTOGNFit

Công ty cổ phần Đại Thành là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Phân bón hữu cơ DTOGNFit mang lại hiệu quả vượt trội, thành phần giàu dưỡng chất có lợi cho cây trồng và đất canh tác. Đồng thời, phân bón DTOGNFit có thể ứng dụng kết hợp máy bay nông nghiệp trong quá trình chăm sóc cây trồng. Với những sản phẩm chất lượng, ưu việt được nhà nông tin dùng như máy bay nông nghiệp P-Globalcheck, Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit, Giống lúa lai năng suất cao,... Đại Thành đã cung cấp công nghệ vào sản xuất cho nhiều tổ chức, cá nhân uy tín tại Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu có thể để lại thông tin liên hệ dưới phần ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn. Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn Hotline: 0981 85 85 99 Email: daithanh.jsc2020@gmail.comcskh@daithanhtech.com

Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit NK 4.5-18

Phân bón hữu cơ sinh học NK 4,5-18 1

THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC DTOGNFit NK 4.5-18

Đạm tổng số (Nts) 4,50% Đồng (Cu) 100ppm
Kali hữu hiệu (K2Ohh) 18% Sắt (Fe) 100ppm
Canxi (Ca) 7% pH H2O 5,50%
Bo (B) 1.000ppm Tỷ trọng 1,15
Kẽm (Zn) 100ppm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. PHUN BẰNG MÁY TRÊN MẶT ĐẤT:

- Cây lương thực: Pha 10-25ml cho bình 16-25 lít nước tưới cho 300m2/lần, 7-10 ngày/1 lần. - Cây rau màu: Pha 10-15ml cho bình 16-25 lít nước tưới cho 300m2/lần. 10-15 ngày/lần (sau mỗi lần thu, hái) sử dụng sau khi gieo trồng 5-7 lần/ngày. - Cây ăn trái: Pha 10-15 ml cho bình 16-25 lít nước, phun cho 300m2/lần, 10-15 ngày/1 lần (hoặc pha 150 ml sản phẩm với 300 lít nước tưới vào gốc, mỗi vụ tưới 3 lần). - Cây công nghiệp: Pha 10-30 ml cho bình 15-26 lít nước tưới cho 400m2/lần, 7-10 ngày/lần (pha 250ml với 500 lít nước tưới vào gốc mỗi vụ 3 lần). - Cách sử dụng: bón Rễ, tưới gốc hoặc hoặc phun trên tán, cành.

II. PHUN BẰNG MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI:

Giữ nguyên lượng phân bón theo nhà sản xuất khuyến cáo như ở trên và lượng nước cho từng loại cây trồng như sau: - Cây lương thực và hoa màu: 15-20 lít/ha - Cây ăn trái: 40-60 lít/ha - Cây công nghiệp: 60-80 lít/ha * Lưu ý: Xịt trước 9 giờ sáng hoặc sau 4 giờ chiều, có thể pha trộn thuốc trừ sâu bệnh.

Đại Thành – Phân bón hữu cơ DTOGNFit

Công ty cổ phần Đại Thành là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Phân bón hữu cơ DTOGNFit mang lại hiệu quả vượt trội, thành phần giàu dưỡng chất có lợi cho cây trồng và đất canh tác. Đồng thời, phân bón DTOGNFit có thể ứng dụng kết hợp máy bay nông nghiệp trong quá trình chăm sóc cây trồng. Với những sản phẩm chất lượng, ưu việt được nhà nông tin dùng như máy bay nông nghiệp P-Globalcheck, Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit, Giống lúa lai năng suất cao,... Đại Thành đã cung cấp công nghệ vào sản xuất cho nhiều tổ chức, cá nhân uy tín tại Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu có thể để lại thông tin liên hệ dưới phần ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn. Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn Hotline: 0981 85 85 99 Email: daithanh.jsc2020@gmail.comcskh@daithanhtech.com

Phân bón hữu cơ sinh học DTOGNFit

THÀNH PHẦN HÀM LƯỢNG DINH DƯỠNG PHÂN BÓN HỮU CƠ SINH HỌC DTOGNFit

Đạm tổng số (Nts) 6% Axit amin 2.000 ppm
Lân hữu hiệu (P2OShh) 5% pH H2O 5,50%
Kali hữu hiệu (K2OShh) 7% Tỷ trọng 1,15

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

I. Phun bằng máy trên mặt đất:

- Cây lương thực: Pha 20-30ml cho bình 16-25 lít nước, phun cho 300-400m2/lần, định kỳ 7-10 ngày/1 lần, 2-3 lần/vụ. - Cây rau màu: Pha 20-30ml cho bình 16-25 lít nước tưới cho 400m2/lần, định kỳ 10-15 ngày/lần (sau mỗi lần thu hái), 5 -7 ngày/1 lần (sau khi gieo trồng). - Cây ăn trái: Pha 20-30ml cho bình 16-25 lít nước, tưới cho 400m2/lần, 10-15 ngày/1 lần. - Cây công nghiệp: Pha 20-30 ml cho bình 16-25 lít nước, tưới cho 400m2/lần, 7-10 ngày/1 lần. - Cách sử dụng: bón Rễ, tưới gốc hoặc hoặc phun trên tán, cành.

II. Phun bằng máy bay không người lái:

Giữ nguyên lượng phân bón theo nhà sản xuất khuyến cáo như ở trên và lượng nước cho từng loại cây trồng như sau: - Cây lương thực và hoa màu: 15-20 lít/ha - Cây ăn trái: 40-60 lít/ha - Cây công nghiệp: 60-80 lít/ha

Đại Thành – Phân bón hữu cơ DTOGNFit

Công ty cổ phần Đại Thành là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp. Phân bón hữu cơ Đại Thành mang lại hiệu quả vượt trội, thành phần giàu dưỡng chất có lợi cho cây trồng và đất canh tác. Đồng thời, phân bón Đại Thành có thể ứng dụng kết hợp máy bay nông nghiệp trong quá trình chăm sóc cây trồng. Với những sản phẩm chất lượng, ưu việt được nhà nông tin dùng như máy bay nông nghiệp P-Globalcheck, Phân bón hữu cơ sinh học, Giống lúa lai năng suất cao,... Đại Thành đã thực hiện chuyển giao công nghệ vào sản xuất cho nhiều tổ chức, cá nhân uy tín tại Việt Nam và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu có thể để lại thông tin liên hệ dưới phần ĐĂNG KÝ hoặc liên hệ trực tiếp HOTLINE để được tư vấn. Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn Hotline: 0981 85 85 99 Email: daithanh.jsc2020@gmail.comcskh@daithanhtech.com

Phân bón hữu cơ sinh học Rural Boss DTOGNFit

RURAL BOSS DTOGNFIT LÀ GÌ?

Rural Boss DTOGNFit là một chất dinh dưỡng thực vật hoàn chỉnh tự nhiên, cô đặc và nâng cao trong một. phan-bon-huu-co-sinh-hoc-rural-boss-dtognfit
  • Cung cấp một dạng chất dinh dưỡng cân bằng với đầy đủ các vi khuẩn có lợi để mang lại kết quả tối ưu cho cả cây trồng và đất
  • Cô đặc, tiết kiệm chi phí và dễ sử dụng
  • Tăng năng suất và thời gian sản xuất dài hơn
  • Tăng nhanh hoạt động của vi sinh vật cho đất khỏe mạnh
  • pH trung tính => cây trồng hấp thu nhanh (ngay lập tức)
  • Đẩy nhanh quá trình phân hủy chất khô tạo ra nguồn carbon có giá trị
  • Thiết lập hệ thống rễ sâu khỏe mạnh
  • Tăng sức đề kháng tự nhiên đối với sâu bệnh, bệnh tật và biến đổi khí hậu
  • Nâng cao hương vị và giá trị dinh dưỡng của sản phẩm
  • Kết quả vượt trội ở tất cả các loại cây, quanh năm

ĐẶC TÍNH CỦA RURAL BOSS DTOGNFIT

Một trong những đặc tính độc lập chính của Rural Boss DTOGNFit với M.B.T là nó có độ pH trung tính; cây trồng có thể chấp nhận được khi sử dụng. Không giống như rong biển và các sản phẩm làm từ phân chuồng khác; có nồng độ pH cao; có xu hướng cản trở phần lớn hoạt động của các chất dinh dưỡng tích cực; khiến chúng không có sẵn cho cây trồng. Chất dinh dưỡng hoàn toàn tự nhiên của chúng tôi cho đất và sức khỏe cây trồng mạnh mẽ; tạo ra kết quả vượt trội đã được chứng minh. Do quá trình phân hủy hiếm khí và hoạt động của vi khuẩn có lợi trong khuôn mẫu đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi; PHÂN TÍCH TOÀN BỘ các chất dinh dưỡng vĩ mô và vi lượng sẽ có sẵn ngay lập tức ở dạng cân bằng thân thiện với cây trồng. Phân bón hữu cơ sinh học RURAL BOSS DTOGNFIT

CHỨNG NHẬN

Rural Boss DTOGNFit là một SẢN PHẨM đã được phê duyệt của bộ nông nghiệp ÚC. Sản phẩm của Úc có nghĩa là gì? Tất cả các thành phần quan trọng của sản phẩm đều đến từ Úc, và tất cả hoặc gần như tất cả quá trình sản xuất hoặc chế biến cũng được thực hiện tại Úc. Rural Boss DTOGNFit được Australian Certified Organic (Tổ chức Chứng nhận Úc đáng tin cậy) phê duyệt sau khi vượt qua các yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt, để sử dụng trong trồng trọt hữu cơ được chứng nhận. Rural Boss DTOGNFit cũng được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA NOP) được cấp chứng chỉ công nhận là phân bón Hữu cơ Sinh học. chung-nhan-phan-bon-huu-co-sinh-hoc-rural-boss-dtognfit

KHOA HỌC CỦA RURAL BOSS DTOGNFIT

Nói chung về mặt di truyền, khoa học đồng ý rằng một gen mang các hướng tạo ra một loại protein. Nó là protein kiểm soát sự di chuyển của năng lượng và vật chất trong cây trong quá trình phát triển của nó. Protein như Chlorophyll, enzym mes và hormone được tạo thành từ các chuỗi axit amin. Gen mang đầy đủ các axit amin liên kết với nhau để tạo ra protein mà nó (gen) đại diện. Có khoảng 20 axit amin được công nhận rộng rãi; gen rất cụ thể về thứ tự và sự bao gồm của các yếu tố khác nhau. Nếu để lại bất kỳ thứ gì sẽ dẫn đến một protein bị rối loạn chức năng. Sự phát triển tối ưu của cây chỉ có thể xảy ra khi tất cả các nguyên tố thiết yếu được cung cấp đầy đủ và cân bằng với nhau. Thực vật phát triển mạnh mẽ, khi chỉ được hỗ trợ bởi nguồn cung cấp quá nhiều N.P.K (Đặc biệt là nitơ) mà không có sự hỗ trợ của các khoáng chất khác có thể dẫn đến sự cạn kiệt khoáng chất trong đất và do đó trong chuỗi thức ăn. Nếu khoáng chất bị cạn kiệt cần thiết cho việc sản xuất axit amin cần thiết; thì protein sẽ không được hình thành đúng cách. Nói một cách dễ hiểu, đây là nguyên nhân của một số vấn đề như: hạn sử dụng; kích thước; màu sắc của sản phẩm kém; không ngon; thiếu giá trị dinh dưỡng và sức khỏe cây trồng suy kiệt. Rural Boss DTOGNFit giải quyết tất cả những vấn đề này bằng cách mở khóa và cung cấp một loạt các yếu tố. Điều đáng chú ý là mặc dù thực vật không nhạy cảm trực tiếp với độ pH của đất, nhưng trên thực tế, chúng rất nhạy cảm với tác động của độ chua và sự sẵn có cũng như dạng dinh dưỡng của cây. pH cũng là một yếu tố quan trọng trong việc xác định số lượng và sự đa dạng của sinh vật đất. Trong trường hợp này, độ pH trung tính cho phép sự đa dạng hơn là độ pH dưới 6 (Axit) vì quần thể sinh vật ở Rural Boss DTOGNFit là một trong những sinh vật đất này, đất chua đáng kể có thể ức chế lợi ích điều hòa đất của sản phẩm.

RURAL BOSS DTOGNFIT LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO?

Mặc dù ban đầu, Rural Boss DTOGNFit được phát triển để cung cấp Giải pháp sinh học tự nhiên cho những người trồng hữu cơ, chất dinh dưỡng này cũng cực kỳ có lợi cho những người trồng vô cơ muốn một giải pháp thay thế bền vững tự nhiên hơn với những lợi íchngười bổ sung của chất làm trẻ hóa đất. Rural Boss DTOGNFit một công thức độc đáo, dễ sử dụng để hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh trong suốt vòng đời của cây bằng cách phát triển hệ thống tế bào rễ sâu để có năng suất bền vững. Thông qua việc sử dụng thường xuyên, các vi sinh vật trong đất tự nhiên nhân lên hàng tỷ và hàm lượng cacbon trong đất (Rural Boss DTOGNFit chứa trung bình 1500-2000mg / L cacbon) tăng nhanh chóng, tạo ra đất khỏe bền vững cho nhiều vụ sau. Vi khuẩn sử dụng carbon để xây dựng tế bào. Lợi thế của việc tăng cường mức độ CO2 trong đất đã được công nhận để sử dụng trong nông nghiệp trên toàn thế giới là tăng năng suất cây trồng lên đến 40%. Quan trọng nhất là Rural Boss DTOGNFit cung cấp tất cả những điều này ở dạng lỏng cô đặc, rất hiệu quả và chi phí thấp, có thể được sử dụng thông qua bất kỳ hệ thống tưới phân hiện có nào mà không cần bộ lọc chặn.

BIỂU ĐỒ PH ĐẤT

pH Sự miêu tả Ghi chú
1 Có tính axit rất mạnh Đất chua mạnh Thiếu N Thiếu P Thiếu K Thiếu S Thiếu Mg Thiếu Ca Độc tính Al Độc tính Fe Độc tính Mn
2
3
4 Có tính axit mạnh
5 Có tính axit vừa phải
6 Có tính axit nhẹ
7 TRUNG TÍNH [caption id="attachment_2572" align="aligncenter" width="231"]rural-boss-dtognfit rural-boss-dtognfit[/caption]
8 Kiềm nhẹ
9 Kiềm vừa phải
10 Kiềm mạnh Đất có tính kiềm mạnh Thiếu N Thiếu Fe Thiếu Mn Thiếu Cu Thiếu Zn
11 Kiềm rất mạnh
12
13
14

Công ty Cổ phần Đại Thành

Được biết đến là một trong số những đơn vị tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất nông nghiệp, với những sản phẩm công nghệ cao và ưu việt như Máy bay nông nghiệp không người lái; Hệ thống giám sát nông nghiệp thông minh; Phân bón hữu cơ sinh học Rural Boss DTOGNFit; Thuốc trừ cỏ hữu cơ DTOGNHBC; Phần mềm truy xuất nguồn gốc Agricheck… Đại Thành đã chuyển giao công nghệ ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp cho hàng nhiều tổ chức; cá nhân uy tín tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Website: https://daithanhtech.com/ hoặc http://globalcheck.com.vn

Hotline: 0981 85 85 99

Email: contact@daithanhtech.com – cskh@daithanhtech.com