Trong đợt đào tạo tại Lai Châu có rất đông học viên tham gia lớp học

Trong đợt đào tạo tại Lai Châu có rất đông học viên tham gia lớp học