Những chiếc G300pro đã có mặt tại kho sẵn sàng bàn giao tới khách hàng

Những chiếc G300pro đã có mặt tại kho sẵn sàng bàn giao tới khách hàng