Giống lúa lai GS9 |Chất lượng gạo tốt, thích ứng trồng nhiều mùa vụ trong năm

Giống lúa lai GS9 |Chất lượng gạo tốt, thích ứng trồng nhiều mùa vụ trong năm

Write a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.