Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ hè thu 2023

Quang cảnh Hội nghị sơ kết sản xuất trồng trọt vụ Hè Thu 2023