Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Trung phát biểu tại hội nghị.