Diễn đàn kết nối nông sản 970 – Kết nối cung cầu cây ăn trái 2021

Diễn đàn kết nối nông sản là sự kiện được phối hợp tổ chức bởi Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) và Tổ điều hành Diễn đàn kết nối nông sản 970. Diễn đàn phiên thứ 14 với chủ đề “Kết nối cung cầu cây ăn trái”.

Đại diện Công ty cổ phần Đại Thành, …Xem thêm