Kỹ thuật trồng lúa ” 3 tăng, 3 giảm”, “1 phải, 5 giảm” trong vụ hè thu 2022

Ngày nay, kỹ thuật trồng lúa được đổi mới để phù hợp hơn với tình hình canh tác từng vùng miền. “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” là hai kỹ thuật trồng lúa được phổ biến cho bà con nông dân để vận dụng canh tác lúa bền vững. “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” còn …Xem thêm

LÚA LAI GS16 THỂ HIỆN ƯU THẾ VỀ NĂNG SUẤT VÀ CHỐNG CHỊU TRÊN ĐỒNG ĐẤT HUYỆN BÁ THƯỚC TỈNH THANH HÓA

Ngày 26 tháng 5 năm 2018 công ty CP Đại Thành phối hợp với PNN& PTNT huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa lai GS16 tại thôn Đủ – xã Lũng Niêm. Gần 100 đại biểu sau khi thăm quan thực tế lúa lai GS16 đều chung quan điểm đây là …Xem thêm