THUỐC TRỪ CỎ SINH HỌC LÀ GÌ?

1. Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học (BVTV) hiện nay.
Đầu tiên không thể phủ nhận lợi ích mà thuốc BVTV mang lại, chúng góp phần nâng cao chất lượng nông sản, diệt trừ các yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc BVTV nói chung và thuốc trừ cỏ hóa …Xem thêm