Sản phẩm của Công ty là hạt giống nông nghiệp, chất lượng của sản phẩm phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng hạt giống ( QCVN01 – 50:2011/BNNPTNT và QCVN 01 – 54:2011/BNNPTNT).
Các sản phẩm gạo được Chi cục quản lý nông lâm thủy sản Bắc Ninh chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Khách hàng được quyền kiểm tra về trọng lượng, mẫu mã, nhãn mác, bao bì và ký biên bản xác nhận bàn giao hàng hoá , hoá đơn và các giấy tờ kèm theo hàng hoá trước khi nhận hàng. Trong quá trình sử dụng hàng hoá khách hàng có thể  liên hệ Công ty để được tư vấn sản phẩm gạo, các kỹ thuật gieo trồng chăm sóc về  sản phẩm hạt giống  hoặc đề nghị Công ty cử  nhân viên đến trực tiếp tư vấn và hỗ trợ.