– Phương thức thanh toán: Có 2 hình thức thanh toán
+ Thanh toán tiền mặt: Khách hàng thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại văn phòng giao dịch của Công ty(địa chỉ: Nhà máy 250-1, Phố Và, Hạp Lĩnh, Thành phố Bắc Ninh – T. Bắc Ninh )
+ Thanh toán chuyển khoản: Khách hàng thanh toán chuyển khoản qua tài khoản:
Công ty cổ phần Đại Thành. Số TK: 102010001007227 mở tại ngân hàng công thương chi nhánh KCN Quế Võ – Bắc Ninh.
– Thời hạn thanh toán: Theo thoả thuận của hai bên mà áp dụng một trong ba thời hạn thanh toán sau:
+ Thanh toán trước khi giao hàng
+ Thanh toán tại thời điểm giao hàng
+ Thanh toán sau khi nhận được hàng