Nông nghiệp bền vững: công nghệ và cơ hội trong tương lai

Nông nghiệp là ngành kinh tế trọng điểm của nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển như Việt Nam. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp hiện nay đang gặp nhiều thách thức từ việc tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng rừng và đất bị suy […]

Top 5 dụng cụ nông nghiệp thông minh bán chạy nhất 2023

Nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế quan trọng nhất của đất nước, cung cấp lương thực, thực phẩm và các sản phẩm khác đáp ứng nhu cầu của con người. Tuy nhiên, nông nghiệp hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, thiếu nước, và nhân […]