Xuất khẩu nông sản 2020 – hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp 2021

Tổng kết tình hình xuất khẩu nông sản 2020
Có thể nói, 2020 là một năm biến động khi cả thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid. Nền kinh tế thế giới “tụt dốc” nghiêm trọng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn khắc phục được những khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu nông …Xem thêm

Kỹ thuật trồng lúa 4.0 là gì

Kỹ thuật trồng lúa 4.0 là gì?
Cách mạng nông nghiệp 4.0 đã thực sự bắt đầu được để ý đến trong những năm gần đây. Những mô hình nông nghiệp thông minh tập trung sản xuất nông nghiệp phục vụ xuất khẩu đã tạo ra lợi nhuận không nhỏ cho doanh nghiệp nông nghiệp. Vậy kỹ thuật trồng lúa 4.0 …Xem thêm