LÚA LAI 27P53 BƯỚC ĐẦU ĐƯỢC NÔNG DÂN NGHĨA ĐÀN TIẾP NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CAO

Vụ xuân 2018 công ty CP Đại Thành đã phối hợp với trạm BVTV huyện Nghĩa Đàn đưa vào gieo trồng hơn 100 ha lúa lai 27P53. Tới thời điểm hiện tại trạm BVTV đã phối hợp với các xã cơ bản tổng kết hết các diện tích gieo trồng lúa lai 27P53. Có thể nói giống lúa lai 27P53 đã đáp ứng được kỳ vọng của chính quyền và bà con nông dân trong vụ xuân 2018, giống có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, năng suất cao và đặc biệt bà con đánh giá rất cao về chất lượng giống 27P53.

LÚA LAI 27P53 BƯỚC ĐẦU ĐƯỢC NÔNG DÂN NGHĨA ĐÀN TIẾP NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CAO 1

Có mặt tại buổi hội thảo đánh giá tổng kết mô hình lúa lai 27P53 tại xã Nghĩa Lộc – huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An chúng tôi được ông Nguyễn Xuân Đông xóm 16 là người trược tiếp gieo cấy giống 27P53 cho biết “Vụ xuân 2018 sau khi được trạm BVTV và công ty CP Đại Thành về tập huấn gia đình đã mạnh dạn gieo cấy 7 sào giống lúa lai 27p53, tới thời điểm hiện tại chuẩn bị thu hoạch ông thấy giống rất sạch bệnh, khả năng chịu rét khá tốt, lúa nhiều bông, bông to, số hạt chắc trên bông nhiều, nhà ông ước đạt 420 kg/ sào (500 m2), vụ tới ông và sẽ tiếp tục cấy giống này”.

Tham gia buổi tổng kết mô hình ngoài xã Nghĩa Lộc còn có lãnh đạo UBND và cán bộ nông nghiệp các xã trên toàn huyện, rất nhiều xã sau khi tham quan đánh giá trược tiếp mô hình, được ăn thử cơm đã đề nghị với trạm BVTV được làm cánh đồng mẫu trong vụ mùa để đưa vào sản xuất đại trà 27P53 trong vụ xuân 2019. Anh Bùi Đình Toàn đại điện công ty trao đổi trong hội nghị “Giống lúa lai 27P53 là giống có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn ngày: 125 – 130 ngày vụ xuân và 100 – 105 ngày vụ mùa, lúa phù hợp trên chân đất vàn và vàn cao, có khả chống chịu sâu bện tốt, đặc biệt ngoài đây là giống lúa lai chất lượng, gạo ăn mềm, đậm, săn cơm, cơm có mùi thơm nhẹ”.

LÚA LAI 27P53 BƯỚC ĐẦU ĐƯỢC NÔNG DÂN NGHĨA ĐÀN TIẾP NHẬN VÀ ĐÁNH GIÁ CAO 2
Làm việc với ông Nguyễn Viết Trung trưởng trạm BVTV huyện Nghĩa Đàn – Nghệ An tại phòng làm việc, chúng tôi được ông chia sẻ: ông rất vui mừng khi đã đưa được thêm một giống lai lai chất lượng tốt vào đồng đất huyện Nghĩa Đàn, để bà con có thêm sự lựa chọn. Có thể nói bước đầu lúa lai 27P53 đã đáp ứng được các yêu cầu của bà con nông dân, cả về năng suất và chất lượng gạo. Hiện nay, có 03 xã đã đặt vấn đề với trạm BVTV muốn làm 03 cánh đồng mẫu giống 27P53 trong vụ mùa làm tiền đề khuyến cáo mở rộng diện tích trong vụ xuân 2018. Thời gian tới  sau thống nhất xong với các xã, trạm sẽ làm việc công ty để phối hợp triển khai.

Write a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan