Giống lúa GS55| Lúa lai F1 ngắn ngày, dễ chăm sóc, năng suất cao

Giống lúa GS55| Lúa lai F1 ngắn ngày, dễ chăm sóc, năng suất cao

Write a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.