Có nên phun thuốc trừ sâu cho rau sạch hay không?

Có nên phun thuốc trừ sâu cho rau sạch hay không?
Hiện nay, khái niệm rau sạch được mọi người nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Rau như thế nào mới được gọi là rau sạch; và có được phép phun thuốc trừ sâu cho rau sạch hay không?

Bạn đã hiểu đúng về rau sạch?
Nhiều người hay …Xem thêm