Đào tạo phi công nông nghiệp và kỹ thuật vận hành máy bay nông nghiệp

Phi công nông nghiệp là gì? Tại sao cần phải đào tạo phi công nông nghiệp?

 

Mục lục
1 – Phi công nông nghiệp là gì?
2 – Chương trình Đào tạo Phi công nông nghiệp của công ty cổ phần Đại Thành
   2.1 – Nội dung Chương trình đào tạo
2.2 – Khóa Đào tạo Phi công nông nghiệp được tổ chức ở …Xem thêm