Xuất khẩu nông sản 2020 – hướng đi mới cho phát triển nông nghiệp 2021

Tổng kết tình hình xuất khẩu nông sản 2020
Có thể nói, 2020 là một năm biến động khi cả thế giới phải đối mặt với đại dịch Covid. Nền kinh tế thế giới “tụt dốc” nghiêm trọng. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng Việt Nam vẫn khắc phục được những khó khăn. Kim ngạch xuất khẩu nông …Xem thêm