Kỹ thuật sạ lúa truyền thống và sạ lúa bằng máy bay điều khiển từ xa

Nhiều năm qua, ngành lúa nước khẳng định vị trí chủ lực trong sản xuất nông nghiệp nước ta. Có thể thấy được từ việc tăng liên tục diện tích canh tác, năng suất qua các năm; kỹ thuật canh tác liên tục đổi mới; mở rộng nghiên cứu giống lúa cải tiến, phù hợp từng mùa vụ, từng khu …Xem thêm