Giải pháp nông nghiệp thông minh giúp “giải cứu” ngành Nông nghiệp Việt

Giải pháp nông nghiệp thông minh giúp “giải cứu” ngành Nông nghiệp Việt
Việt Nam có nền nông nghiệp chủ yếu dựa vào đất đai và lao động sẽ khó khăn hơn các quốc gia khác vì khả năng hấp thụ công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Hơn thế, ngành Nông nghiệp Việt Nam còn đứng trước …Xem thêm