Cách phun thuốc cho cây chè an toàn và hiệu quả

Cách phun thuốc cho cây chè an toàn và hiệu quả
Dựa vào đặc điểm sinh trưởng lâu năm, nên nguồn sâu bệnh hại phát sinh và tích luỹ trên nương chè rất lớn. Vì vậy, quá trình chăm sóc như bón phân, phun thuốc cho cây chè rất quan trọng.
Cây chè hay được gọi là cây trà, có tên khoa …Xem thêm