Hiện trạng nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam

Hiện trạng nông nghiệp hữu cơ ở Việt Nam
Việt Nam luôn được biết đến là nước nông nghiệp; và có nhiều lợi thế và tiềm năng để phát triển nông nghiệp hữu cơ. Tuy nhiên hiện nay mô hình này ở Việt Nam đang gặp không ít khó khăn thách thức. Bài viết dưới đây sẽ cho các bạn cái …Xem thêm