LÚA LAI GS16 THỂ HIỆN ƯU THẾ VỀ NĂNG SUẤT VÀ CHỐNG CHỊU TRÊN ĐỒNG ĐẤT HUYỆN BÁ THƯỚC TỈNH THANH HÓA

Ngày 26 tháng 5 năm 2018 công ty CP Đại Thành phối hợp với PNN& PTNT huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá giống lúa lai GS16 tại thôn Đủ – xã Lũng Niêm. Gần 100 đại biểu sau khi thăm quan thực tế lúa lai GS16 đều chung quan điểm đây là …Xem thêm