Phân bón hữu cơ sinh học – nông nghiệp của thập niên 20

Phân bón hữu cơ sinh học – nông nghiệp của thập niên 20
Ngày nay, theo tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nhận thức của người nông dân/hộ nhà vườn ngày càng được nâng cao. Họ trở nên quan tâm đến môi trường, đến sự phát triển nông nghiệp một cách bền vững.

Các loại phân bón vô cơ, phân …Xem thêm