Kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả: phun thuốc đậu quả cho nhãn

Kỹ thuật phun thuốc đậu quả cho nhãn
Ở nước ta nhãn được trồng khá phổ biển dọc theo suốt chiều dài của đất nước từ Bắc chí Nam. Nhãn là một cây ăn quả đặc sản có giá trị kinh tế cao, những năm gần đây diện tích trồng nhân phát triển khá nhanh.

Để năng suất, chất lượng quả ổn …Xem thêm