Kỹ thuật trồng lúa 4.0 là gì

Kỹ thuật trồng lúa 4.0 là gì? Cách mạng nông nghiệp 4.0 đã thực sự bắt đầu được để ý đến trong những năm gần đây. Những mô hình nông nghiệp thông minh tập trung sản xuất nông nghiệp phục vụ xuất khẩu đã tạo ra lợi nhuận không nhỏ cho doanh nghiệp nông nghiệp. […]

THUỐC TRỪ CỎ SINH HỌC LÀ GÌ?

1. Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học (BVTV) hiện nay. Đầu tiên không thể phủ nhận lợi ích mà thuốc BVTV mang lại, chúng góp phần nâng cao chất lượng nông sản, diệt trừ các yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc BVTV nói […]